Aktuellt guldpris

Här kan du lära dig mer om de faktorer som styr dagens guldpris. Aktuellt guldpris sätts genom ett antal olika faktorer och inte minst genom ökad konkurrens mellan guldköparna som driver upp guldpriset ytterligare till fördel för dig!

Många faktorer styr dagens guldpris

När du söker efter guldpriset idag kan du använda dig av vår tjänst. Det man bör känna till om guldpris är att det styrs av mängder av olika faktorer där de 2 största är världsmarknadspriset på guld men kanske än mer, konkurrenternas prissättning. Världsmarknadspriset kan variera någon eller några tiondelar av en procent från dag till dag, men det finns samtidigt uppköpare som konsekvent betalar så mycket som 50% mer eller mindre för byrålådeguld.

Att sälja guld – stort på nätet

Idag finns det mängder av guldköpare som köper guld via nätet. Fördelen med detta är att du snabbt kan jämföra dagens guldpris och hitta bäst guldpris. Eftersom priset hos individuella handlare varierar så pass mycket kan det vara väldigt lönsamt att jämföra.

Aktuellt guldpris: När är det bäst att sälja guld?

På frågan om när det är bäst att sälja guld kan man få mycket varierande svar beroende på vem man frågar. Även utan att behöva sätta sig in i marknadens förhållanden och fluktuationer kan man snabbt konstatera att det är många omständigheter som påverkar. Att ställa prognoser över hur guldpriset kommer att utvecklas i framtiden är också mycket svårt, även om dagens guldpris per gram är på väg uppåt och har varit det under en längre period. Något som man däremot kan säga generellt är att guldpriset idag är mycket högt historiskt sett. Under de senaste åren har guldet nått en platå där det varken ökat eller minskat i värde särskilt mycket, men det är fortfarande på en hög nivå.

Oro på finansmarknaden driver upp guldpriset

Oro på finansmarknaden har en tendens att driva upp priset på guld, så att priset har ökat under de senaste årens finanskris kommer inte som någon överraskning. Räntorna styr också över guldpriset idag, eftersom lägre räntor gör guldets långsamt stigande värde mer attraktivt, medan höga räntor gör räntebärande värdepapper mer intressant för investerare.

Låg- och högkonjunkturer och räntenivåer är de mer långsiktiga faktorerna, medan aktuella guldpriser från dag till dag påverkas en hel del av spekulation. I det senare handlar det dock om mindre variationer i priserna som inte är så intressanta för någon som säljer enstaka guldartiklar privat.

London gold fixing – påverkar dagens guldpris

En annan procedur som påverkar det aktuella guldpriset är guldfixeringen i London, mer känd under sitt engelska namn London gold fixing. Priset på guld bestäms två gånger varje dag (utom helgdag) på Londonmarknaden av The London Gold Market Fixing Ltd. Tanken med det här är att fixera ett pris mellan medlemmar på London bullion market för guld och silver. Informellt används emellertid det här priset som ett erkänt marknadsvärde på guldet internationellt. Fixeringen sker i amerikanska dollar, brittiska pund och euro dagligen klockan 10:30 och 15:00 lokal tid i en särskild telefonkonferens.

Spotpriset påverkas inte mycket

Även om världsmarknadspriset, eller det s.k. spotpriset, varierar handlar det sällan om några dramatiska variationer på kort sikt, så dagens guldpris är förmodligen mindre intressant för den som tänkt avyttra lite byrålådeguld. Att investera i guld på längre sikt är någonting helt annat. Ädelmetaller och värdepapper är som bekant inte samma sak (även om det finns värdepapper knutna till just ädelmetaller). Guld, silver och andra ädelmetaller är värdefulla oavsett hur börsen går och hur världsekonomin ser ut för stunden. På så sätt har guldpriset mer gemensamt med valutor än med aktier.

Så trots att spekulation påverkar det dagliga guldpriset handlar det betydligt mindre om snabba pengar och mer om att säkra sina tillgångar. Det faktum att många investerar i just guld idag har skapat en säljarens marknad.