Disclaimer

När du utnyttjar webbplatsen bekräftar du samtidigt att du accepterar följande villkor för användning av webbplatsen:

Guldpriset har eftersträvat att utarbeta informationen på webbplatsen så pålitlig som möjligt. Allt material som finns tillgängligt via webbplatsen är – om inte annat uttryckligen framgår – avsett endast som allmän information och utgör inte rådgivning eller rekommendationer. Vi garanterar inte att informationen är korrekt, fullständig eller tillgänglig. Vi frånskriver oss allt ansvar för alla sorts fel på webbplatsen eller dess tillgänglighet.
Kontrollera alltid villkor och priser med aktuella guldköpare som du tänkt sälja guld till för fullständig information kring vad som gäller i olika lägen. Villkoren kan snabbt ändras och vi försöker hålla oss ajour men det händer lätt att en guldhandlare ändrar sina villkor vilket vi friskriver oss ifrån. Det är upp till dig att kontrollera vad som exakt gäller vid tillfället då du låter någon av de som köper guld göra affär med dig. På vår hemsida ges ett antal olika exempel på olika villkorslydelser hos olika guldköpare. Det kan finnas andra omständigheter för just ditt köp eller också kan guldhandlaren bytt ut villkoren utan att informera oss om dessa förändringar vilket kan leda till felaktig information.

Externa länkar

I syfte att ge användaren av webbplatsen ytterligare information har vi länkat till externa webbplatser. Vi frånskriver oss allt ansvar för innehållet på de externa webbplatser som vi har länkat till. Ägare till dessa webbplatser har ansvar för att de är publicerade i överensstämmelse med gällande regler och lagar. Vi tar inte ansvar för någon sorts fel eller bristande tillgänglighet av dessa webbplatser.