Guldpris per gram

När man talar om priset på guld så talar man om guldpris per gram. När du ser olika priser på nätet eller hos fysiska guldhandlare, så är det alltså priset de är villiga att betala för ditt guld per gram. Läs mer nedan om hur vilka faktorer som påverkar guldpriset per gram!

Enheten Troy Ounce

Internationellt handlas guld i enheten Troy Ounce och guldpriset listas vanligtvis i amerikanska dollar (USD) per Troy Ounce, vilket gör det lite krångligare för oss metriskt invanda svenskar att få en snabb överblick över guldmarknaden. Är man snabb på överslagsräkning går det att konvertera ett Troy Ounce till ca 31,1 gram, men om man skall vara petig är det exakt 31,1034768 gram.

Utvecklingen av priset på guld per gram

Något annat som är viktigt att tänka på när man jämför guldpriset – framförallt historiskt – är att man även korrigerar för inflationen, så även om guldpriset var betydligt lägre för hundra år sedan jämfört med idag har det inte rört sig fullt så mycket i pris. Det betyder naturligtvis inte att priset på guld är statiskt. Precis som med andra varor styrs marknadspriset av tillgång och efterfrågan, men i fallet guld handlar det mer om efterfrågan eftersom det finns avsevärt större mängder ovan jord än vad som utvinns idag.

Trots det har guldpriset per gram varit relativt stillastående under längre perioder. Sir Isaac Newton, som under en period var direktör för det brittiska myntverket, fastställde ett pris på guld år 1717 som stod sig i hela 200 år. Det har även funnits en myntstandard eller myntfot att ta hänsyn till i olika länder, men eftersom det idag inte finns på långt när tillräckligt med guld för att i praktiken ersätta valutorna med guld har denna praxis upphört.

Sedan början av 70-talet har guldpriset per gram fått styras av marknaden. Även bortsett från inflationen har priset ökat markant.

Diagram- pris/gram

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gold_Spot_Price_per_Gram_from_Jan_1971_to_Jan_2012.svg

När guldmyntfoten slutade användas med den amerikanska dollarn 1971 var priset för ett gram guld ca 45 kr mätt i dagens penningvärde, medan det 2011 hade stigit till ca 360 kr/gram. Priset var även högt under åren kring 1980 till följd av ett skenande oljepris och andra faktorer som skapade instabilitet på världsmarknaden.

Vad påverkar då guldpriset per gram?

Som redan nämnts är internationella kriser och finansiell oro faktorer som får guldpriset att skjuta i höjden, eftersom guld traditionellt sett varit en säker investering. Det har vi sett under finanskrisen, men även dessförinnan var priset på väg upp. Alltså går det inte att uteslutande koppla ihop guld med kriser, utan även andra omständigheter spelar in, såsom efterfrågan inom industrin.

Något annat som spelar en viktig roll är nivån på räntorna. Så länge räntorna är höga förblir investeringar i guld förhållandevis ointressanta eftersom värdepapper betalar sig bättre. När de däremot är låga blir guldet intressant igen av motsatta skäl. Naturligtvis går det även att se ett samband mellan höga räntor, finansiell oro och spekulation i guld.