Guldpriset nära nytt rekord

2012-10-05: Nu är guldpriset återigen skyhögt tack vare finanskris, eurokris, centralbanksåtgärder och ett ökat intresse bland investerare. Förmodligen kommer det att leda till en ny rusning inom guldbranschen och inte minst nya frågor – är rätt tid att sälja guld nu eller är det bättre att vänta? Kommer guldpriset att fortsätta uppåt eller blir det snart platt fall?

Bakgrund

Guldet har gjort en fascinerande resa under de senaste tio åren och kostar nu ungefär fyra gånger så mycket per gram som det gjorde i början av förra decenniet. Räknar man istället på guldpriset sedan finanskrisen tog fart under 2007/2008 har det fördubblats. Det nådde en rekordnivå på drygt 390 kr per gram under andra halvan av 2011, eller drygt 1900 USD per uns Troy (31,1 gram) som är den internationella standarden för ädelmetallpriser.

Guldprisets utveckling graf

Guldfebern kom av sig

Efter 2011-toppen planade guldpriset ut och började sjunka, vilket fick en del bedömare att tro att glansdagarna för guld och andra ädelmetaller var över. De hade fel, eftersom priset började stiga igen under sommaren 2012 och fortsatte på samma trend under hösten. Hösten är traditionellt sett en bra säsong för guldet på grund av ökad efterfrågan på smycken och i år har det dessutom fått draghjälp från annat håll.

Ny guldrush

Inte minst är det centralbankerna som drivit på guldpriset genom stimulansåtgärder, som i många fall är ett finare ord för att trycka mer pengar. En större mängd pengar i omlopp minskar som bekant pengarnas totala värde och skapar inflation. Centralbankerna i EU, USA, Japan och Kina – d.v.s. alla de stora ekonomierna – har ägnat sig åt liknande stimulanser i lågkonjunkturens spår.
Nu är visserligen inte inflationen så drastisk som guldpriset och centralbanksåtgärderna antyder. En stor andel av de ”nytryckta pengarna” finns fortfarande kvar i bankvärlden i form av reserver eller har gått tillbaka in i statsskuldväxlar. När eller om de börjar lånas ut och når den konventionella handeln ökar däremot inflationstrycket. Det ökande guldpriset idag beror alltså mestadels på förväntad inflation.

Är guldpriset i en bubbla?

Trots guldprisets rekordhöga nivåer under de senaste åren är det fortfarande inte uppe i sitt ”verkliga” rekord, d.v.s. guldpriset justerat för inflation. Räknar man även in inflationen så har vi en bit kvar till 1980 års nivå på ca $2 000/uns. Den gången dalade priset inom kort och hade halverats efter bara ett par år. Med den kunskapen i ryggen är det lätt att dra slutsatsen att guldpriset återigen befinner sig i en bubbla.
Kanske är det så, men det är heller inte riktigt så enkelt. Helt klart är att kraftig inflation fortfarande är en risk på grund av centralbankernas tendens att lösa ekonomiska problem genom att trycka mer pengar, och att inflation och guldpris går hand i hand. Om västvärlden lyckas få ordning på sina ekonomier igen bör guldpriset sjunka, men många faktorer spelar in och det finns få självklarheter.
Även bland ekonomer och experter från olika läger och övertygelser råder det högst delade meningar om var guldpriset är på väg, så här nöjer vi oss med att konstatera att guldpriset är historiskt högt – igen. Därför är det många som funderar på att sälja guld nu. Vi vill hjälpa er hitta det högsta guldpriset, och har därför sammanställt en jämförelse av olika guldhandlare och deras guldpriser. Hämta guldpriser och jämför med hjälp av ”Hämta guldpriser” knappen till höger.