Karathalter och stämplar på guld

För dig som fundera på att sälja guldsmycken är det bra att känna till vad karathalter och guldstämplar betyder eftersom det är faktorer som avgör hur mycket du får betalt. Framförallt är det guldhalten i karat som är intressant, eftersom köparen oftast smälter ner guldet och säljer det vidare. Guldstämplarna är i sin tur en äkthetsgaranti från tillverkare och/eller kontrollmyndigheten och ett enkelt sätt att få en indikation på guldets värde.

Karatstämplar

Bortsett från guldsmycken med någon form av samlar- eller antikvitetsvärde (ovanligt) är det bara vikt och guldhalt som avgör hur mycket ett smycke är värt. 24 karat är detsamma som rent guld, men eftersom så höga halter aldrig kan garanteras finns det heller inga ”24K”-stämplar. Praktiskt nog finns det heller i princip inga smycken som tillverkas av rent guld. Däremot finns det tackor och mynt i så gott som rent guld. Tackor brukar märkas med exempelvis 999,9 (av 1 000), medan mynt har ett värde eller en viss mängd finguld som garanteras av präglaren – ofta statliga myntverk.

De smycken som har högst guldhalt har stämplarna ”23K” eller ”20K”, men den i särklass vanligaste stämpeln, och guldhalten, är ”18K”. På nyare smycken i 18 karat guld används ibland stämpeln ”750” istället, vilket betyder samma sak, d.v.s. att smycket innehåller 750/1000 (18/24 eller 75 %) rent guld.

Nyare guldsmycken kan också ha den lägre guldhalten 14 karat, och stämplas då ”14K” eller ”585” (58,5% guld). Den allra lägsta tillåtna guldhalten är 9 karat (375/1000). Trots de nyare och lägre guldhalterna är det däremot 18K som fortfarande är vanligast i smycken. Den främsta anledningen till att guldhalten oftast är 18 karat och inte högre är inte skillnaden i pris, utan att guld är så mjukt att det behöver legeras med andra metaller för att motverka repor och slitage.

Kontrollstämplar/officiella stämplar

Guldföremål som inte är stämplade med tillverkarens namn kan istället vara stämplade med den så kallade ”kattfoten”. Namnet kommer av stämpelns utseende: tre sammanslutna cirklar med kronor som ser ut ungefär som fotavtrycket från en katt. Det finns även en äldre variant av guldstämpeln som bara består av en ensam oval med tre kronor, vilket betyder att föremålet är importerat (den stämpeln togs ur bruk 1988). Gemensamt för kattfotstämplarna är att bara Ädelmetallkontrollen har rätt att utfärda dem och förfalskningar är relativt ovanliga.

Tillverkarstämplar/Namnstämplar

Alternativet till kattfoten är att en ackrediterad tillverkare sätter sin egen stämpel på guldet. Tillverkarstämpeln är en lika stor trygghet som den officiella stämpeln, eftersom ”guldpolisen” Swedac utfärdar försäljningsförbud och böter till företag som inte följer reglerna. Stämplarna med tillverkarens namn har en lång tradition som sträcker sig hundratals år tillbaka i tiden. Det går att kontrollera vilka stämplar som är godkända via Swedacs hemsida.

Ibland kombineras namnstämplarna med årtal och ortsstämpel. Ortsmärkena består bara av en bokstav, så vilken ort bokstaven representerar beror på designen. Det finns också orter som har lite friare former – exempelvis Stockholm som använder stadsvapnet. Eftersom det är helt frivilligt att stämpla med ortsmärken och årtal är det långt ifrån alla guldsmycken som har en sådan guldstämpel. Utöver karatvärdet påverkas inte guldets värde vid försäljning på något sätt av vilka guldstämplar som använts vid tillverkningen, men de är ett bra sätt att verifiera äkthet och ursprung.