Upphovsrätt

När du utnyttjar webbplatsen bekräftar du samtidigt att du accepterar följande villkor för användning av webbplatsen:

Denna webbplats inklusive innehåll, urval och ordning av innehållet ägs till fullo av Guldpriset.nu. Vi förbehåller oss alla rättigheter till materialet. Allt material som guldpris har lagt ut på denna webbplats skyddas av immaterialrättslig lagstiftning.

Med undantag för vad som nämns i nästa stycke är det förbjudet att – utan Guldpriset.nus skriftliga samtycke – kopiera, översätta, bearbeta, ändra, distribuera eller lagra hela eller delar av innehållet på webbplatsen – oavsett med vilken teknik det sker.

Det är tillåtet att lagra eller kopiera begränsade delar av denna webbplats för icke-kommersiellt bruk. Det är tillåtet att använda mindre utdrag från webbplatsen för att länka till denna webbplats direkt eller via söktjänst på Internet, dock endast i den omfattning som anses nödvändigt.

Guldpriset.nu ser allvarligt på en otillåten användning av innehållet på webbplatsen och vidtar aktivt åtgärder mot den som gör det. Guldpriset.nu kan komma att vidta rättsliga åtgärder vid otillåten användning. Det är t.ex. ej tillåtet att använda Guldpriset.nu för att spindla av Guldpriser oavsett användningsområdet!